Önk. feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és -biztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege