Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Pusztaszabolcson

Kedvezményezett neve: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások keretében megvalósuló projekt, melyhez a támogatás összege nettó 3.614.684,- Ft, önrész összege: 975.965,- Ft.
A projekt keretében Pusztaszabolcs városában egy 5 kamerás térfigyelő rendszer kiépítése történik meg, mely a későbbiekben tovább fejleszthető. A kamerák elhelyezésekor a helyi közintézmények megóvása és a lakosság közbiztonsága a meghatározó szempont. Az általános közbiztonság növelése céljából kerül elhelyezésre térfigyelő kamera a Vasútállomásnál és a Városi Temető parkolójában, így megakadályozható a felnőtteket és időseket érő esetleges támadások. A Városi Óvoda épületein elhelyezendő kamerák gátat szabhatnak a középületek rongálásának és elősegítenék a gyermekek védelmét. A vasút és a közúti forgalom találkozásánál lévő vasúti átjáróban a kamera segítségével ösztönözhető a gyalogosok biztonságos közlekedése és támogatható a baleset megelőzés a gépjárműforgalom terén.
A fejlesztés által megteremthetőek a közrendet és a közbiztonságot elősegítő feltételek. A projekt keretében beszerzésre kerülő térfigyelő kamerarendszer elősegíti továbbá a településen működő helyi körzeti megbízottak, a Polgárőrség és a közterület felügyelő, valamint a leendő mezőőrség tevékenységét is.