ÁROP-1.A.2/A-2008-0206 sz. Pusztaszabolcs Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése pályázat megvalósulásának összefoglalása

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program keretében valósult meg Pusztaszabolcs Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2/A-2008-0206 sz. pályázat) 

 

A projekt megvalósításához az Európai Unió és a Magyar Állam nyújtott 13.800.000,-Ft összegű támogatást. A pályázat megvalósításához Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 1.825.000,- Ft saját forrást biztosított. A projekt összköltsége 15.625.000,-Ft. 

A projekt megvalósítása 2009.06.30-án kezdődött és 2010.05.31-én zárul le. 

A pályázat keretében az alábbiak valósultak meg:  

Szoftver beszerzés, illetve fejlesztés:

-          Az Elektronikus Döntéstámogató Rendszer beszerzése, mely az ülések előkészítésétől a lebonyolításig támogatja a munkafolyamatokat. Lehetővé teszi az ülések előkészítését, megtekintését, statisztikák és elemzések készítését, valamint a közérdekű adatok publikálását.
-          A Mikrovoks rendszer beszerzésével lehetővé vált az ülések korszerű lebonyolítása (pl. szavazatszámlálás, digitális hangrögzítés, stb.), továbbá a döntések végrehajtását, nyilvántartását is elősegíti a rendszer.
-          A portálfejlesztés keretében a város honlapján a közérdekű adatok naprakész és teljes körű publikálása valósult meg. Teljesültek az E-ügyintézés első szintű előírásai, azaz az ügyfél a letölthető űrlapok és dokumentumok kinyomtatása és kitöltése után elindíthatja ügyét.  

Szakértői tanácsadás igénybevétele történt az alábbi témakörökben:

-          döntési eljárások feltárása, döntési kompetenciák felmérése, korszerűsítési javaslatok;
-          a hivatal szervezetének átalakítás az ügyintézési idő és az ügyintézés eredményességének érdekében;
-          a közintézmények költséghatékonyabb, eredményesebb működésére irányuló szervezet átalakítási programok kidolgozása;
-          a pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása;
-          a projekt szemlélet erősítése;
-          szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére. 

Képzések valósultak meg az alábbi területeken:

-         Az Elektronikus Döntéstámogató Rendszer és a Mikrovoks rendszer használatának elsajátítása.
-          A portál fejlesztés során megvalósuló e-ügyintézés megismerése, az új honlap használatának és kezelésének, szerkesztésének elsajátítása.
-          A hivatal munkáját segítő tréningek kerültek lebonyolításra: az ügyfélkapcsolati tevékenység minőségének emelése érdekében, a hivatalon belüli együttműködés és koordináció javítására, valamint a szervezeti és egyéni értékelési feladatok menedzselésével a szervezet eredményesebb működéséért. 

Kedvezményezett:    Pusztaszabolcs Város Önkormányzat2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. 
Közreműködő Szervezet:     Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.honlap: www.vati.hu 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

ÁROP-1.A.2/A-2008-0206 számú projekthez kapcsolódó dokumentumok:
Tanulmány az általános döntési kompenteciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében
Költségvetési gazdálkodási tanulmány
A hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében
A közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb működésére irányuló szervezet átalakítási programok 
Projekt szemlélet erősítése I.
Projekt szemlélet erősítése II.
Partnerség erősítése
Ügyfélkapcsolat menedzsment képzés tematika
Együttműködési tréning tematika
Csapatépítés képzési tematika
Teljesítmény értékelés képzési tematika
Portál fejlesztés képzési anyag I.
Portál fejlesztés képzési anyag II.