KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00680 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása című projekt

asp palyazat.jpgKedvezményezett neve: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Projekt címe: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

Projektazonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00680

A projekt tervezett befejezése: 2018.06.30.

A szerződött támogatási összeg: 7.000.000,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei közül az iratkezelő rendszer, az elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlan vagyon kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, hagyatéki leltár rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer csatlakozása valósul meg.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

Szakmai tevékenységek: eszközök beszerzése valósul meg üzembe helyezéssel együtt. Az ASP központhoz történő csatlakozással összefüggésben áttekintésre kerülnek a Hivatal folyamatszervezési, szabályozási feladatainak végrehajtása, a változások beépítésre kerülnek a működési rendbe.

Elektronikus ügyintézés biztosítása és ennek feltételeinek kialakítása annak érdekében, hogy az állampolgárok és vállalkozók számára biztosított legyen az elektronikus ügyintézési szolgáltatás. A következők kialakítása valósul meg: helyi adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutatók készülnek, melyek a holnapon közzétételre kerülnek. A vállalkozók számára bemutatásra kerül az online bevalláskitöltő rendszer és információt kapnak annak használatához. A fejlesztések miatt a helyi önkormányzati adórendelet felülvizsgálata megtörténik, a szükséges módosítások a rendeletben elvégzésre kerülnek. A megvalósításban külső szakértő is bevonásra kerül.

Az önkormányzati szakrendszerek hatékony működése érdekében a migrálásra kerülő adatállományt felülvizsgáljuk és elvégezzük az esetleges javításokat. Kialakításra kerülnek a hozzáférési jogosultságok és a korábbi nyilvántartásokból migrálásra kerülnek az adatok.