Közbeszerzési eljáráshoz ajánlattételi felhívás (Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése)