Sajtóközlemény a 2019. június 28-ai Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

A Képviselő-testület három sürgős ügy napirendjét tárgyalta.

Elfogadta a közművelődésről szóló rendeletet.
A képviselők az Inter Travel Szolgáltató Kft-vel kötött szerződést rendkívüli felmondással felmondta, mivel a helyi buszszolgáltatást több mint egy hete a cég nem teljesítette. Felkérte a polgármestert, hogy a helyi buszjárat szolgáltatásra vonatkozóan árajánlatokat kérjen.
A Képviselő-testület újra áttekintette a sorompó lezárás miatt elhelyezett közlekedési táblák rendjét. Azt a módosítást fogadták el, hogy a temető melletti útra kihelyezett korlátozást visszavonják, hogy a gyümölcstermesztő vállalkozás valamint az élelmiszerbolt részére a szükséges teherautók megközelíthessék ezeket a helyeket. Az Akácfa utcára mezőgazdasági gépjárművek számára behajtási lehetőséget biztosítanak egy kiegészítő tábla elhelyezésével, hogy az aratás időszakában a gazdálkodók minél könnyebben elvégezhessék munkatevékenységüket.

Csányi Kálmán
polgármester