Sajtóközlemény a 2019. szeptember 25-i képviselő-testületi ülésről

A ciklus utolsó testületi ülésén 7 képviselő vett részt. A polgármester megköszönte a képviselőknek, bizottsági tagoknak és az intézményvezetőknek, valamint a Hivatal vezetőinek a ciklusban elvégzett közös munkát.
Majd a két ülés közti eseményekről számolt be Csányi Kálmán.
Napirenden tárgyalták a meghirdetett meghívóban is szereplő pontokat, illetve 3 új napirendi pontot is felvettek.

A Sport u. 2/2. szám alatti társasház lakógyűléséről készült jegyzőkönyvet tudomásul vették.
A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde értékelését az elmúlt nevelési évről elfogadták, valamint a Szervezeti és Működési szabályzatát módosították.
A 2019. évi költségvetési rendeletet hónapról-hónapra el kell fogadják az ASP rendszer miatt.
A VII. Szabolcsi Nyári Fesztiválról szóló beszámolót elfogadta a testület.
A köztemető üzemeltetésének beszámolójáról és a 2020-ban esedékes munkák ütemtervéről döntöttek.
A II. számú háziorvosi körzet ellátására beérkezett pályázatot nem fogadták el.
A Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület közreműködésében megrendezésre került Szüreti felvonuláshoz adott támogatásról számolt be az egyesület elnöke, Csuti Géza úr. A beszámolót elfogadták.
A templomtér felújításáról szóló napirendi pontot levették, később fogják tárgyalni.
Egy új szennyvízbekötés engedélyezéséről is döntöttek, fontos, hogy minél több ingatlan ráköthessen a csatornarendszerre, ezzel is elkerülve a talaj szennyezését.
Az Inter Travel Kft.-vel kötött szolgáltatói szerződés júniusi felmondásához szükséges kiegészítő nyilatkozatokról döntöttek.
A képviselők kötelező beszámolóját a tavalyi évben történt lakossági kapcsolattartásról elfogadta a testület.
Kiírásra kerül október 5-től a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat.
A vasútépítés során útépítésre alkalmas 8000 m3 töltőföldet kapott ingyen az Önkormányzat. A föld kitermelt hulladékhasznosítási engedéllyel rendelkezik, amit a külterületi földutak feltöltésére fognak használni.
Társberuházási szerződés kötött az Önkormányzat és a viziközmű társulat annak érdekében, hogy a cikolai vízi közmű kivitelezésének költségeit elkülönítik. A kivitelezés teljes összege br. 67,9 mFt-ból valósul meg, ehhez a társulat 12,2 mFt-tal járul hozzá. Ebből 6,4 mFt-ba fog kerülni a gerincvezeték kialakítása és 5,8 mFt-ot költenek a bekötésekre.
A Magyar Villamos Művek árajánlatát 2020-ra elfogadta a testület az önkormányzati épületek elektromos ellátására.
A polgármester megköszönte Paál Huba képviselőnek eddigi munkáját, mert a következő képviselő választáson már nem indul.

Pusztaszabolcs, 2019. szeptember 27.
Csányi Kálmán
polgármester