A József Attila Általános Iskola intézményvezetőjének közleménye

Közlemény
Tisztelt Szülők!

Iskolánk házirendje és a köznevelési törvény meghatározza a tanítás szakmai és formai kereteit, tartalmait.
Többek közt rendelkezik az órakezdésről:
iskolaotthonos osztályokban 7.30
egyéb osztályokban 7.45
Szinte kilátástalannak tűnő harcot folytatunk a késések ellen. Zárjuk a kaput, ügyeleti füzetbe feljegyezzük a késők neveit, 3 késés következménye osztályfőnöki figyelmeztetés, illetve következő fokozatok.
Megkértük a szülőket, hogy gyermekeiket az iskola kapuáig kísérjék. (Az önálló átöltözés már elvárás.) Ezzel szemben gyakran a tanteremben is elrendezik a tanulók holmiját; ott beszélgetnek egymással, feltartják a tanítót, ellehetetlenítik a pontos órakezdést.
Kérjük Önöket, tartsák be a házirendet, példát mutatva ezzel gyermeküknek. Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy megkérdőjelezik a tantárgyi tartalmakat, vagy a szaktanári értékelést.
A tananyagról a NAT alapján kidolgozott helyi tanterv rendelkezik, értékelési rendszerünket a Pedagógiai Program szabályozza. Amennyiben kérdésük van, kérjük, keressék fel az illetékes szaktanárt.
Egyre több méltatlan támadás, agresszió éri a pedagógusokat. Szeretnénk megkérni Önöket a nyugodt hangvitelű, érdemi, a gyermekek valós érdekeit és a tanárok méltóságát tiszteletben tartó párbeszédre.
Intézményünk dolgozói közfeladatot ellátó személyek, akik fokozott védelem alatt állnak. A sérelmükre elkövetett becsületsértést, rágalmazást a törvény kiemelten büntetni rendeli. Dolgozóink a fenti sérelmek esetén eljárást indíthatnak. Kérjük a kellemetlenségek elkerülése végett kölcsönösen törekedjünk a megfelelő hangnemre!
Néhány alkalommal megfordult szülő iskolánkban azért, hogy gyermekével vitában álló tanulót számon kérjen, megfenyegessen. Az önbíráskodás bűncselekmény. Kénytelenek vagyunk megtenni a megfelelő lépéseket.
Kérem Önöket, legyünk partnerek!

A további sikeres együttműködés reményében:
Gódi Katalin
intézményvezető