Tájékoztató a Helyi Önkormányzati Választásról

Hír: 

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztató a Helyi Önkormányzati Választásról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-ában foglaltak alapján Pusztaszabolcs Helyi Választási Bizottságába az alábbi személyeket választotta meg:

Wasser Attila tag, Adorjánné Bozsódi Irén tag, Ádám László tag, Klein Éva Teréz póttag, Zserdin Balázs póttag.

Az önkormányzati választás napja 2019. október 13. vasárnap. Szavazni 2019. október 13-én (vasárnap) reggel 6.00 órától este 19.00 óráig személyesen lehet, a lakcímre postázott értesítőben megjelölt lakóhely szerint kijelölt szavazókörben.
A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket öt évre választjuk meg.
Külön szavazólap szolgál a települési képviselők, a polgármester, a megyei önkormányzat választására.
Pusztaszabolcson a következő szavazólapokon lehet szavazni:
• polgármesteri
• egyéni listás
• megyei listás

Szavazás
A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány mandátum a településen kiosztható. Pusztaszabolcson maximum 8 jelöltre szavazhat.
A választási eredmény megállapítása
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek is megválasztották, úgy őt törölni kell az egyéni listáról, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

Felemelték az akna fedlapokat

Hír: 

A Strabag tájékoztatása szerint az aszfaltozás előtt álló utcákban az akna fedlapokat fel kell emelni a leendő aszfalt szintjére. A közbeszerzési árajánlatban, melyet a Képviselő-testület elfogadott szerepelt ez a feladat is. Sajnos sok helyen olyan mélyen voltak a csatornatetők, hogy plusz munkát jelentett a kiásásuk és a felemelésük. A szintezés már folyamatban van, gyorsan kötő anyagot tesznek köré, hogy mielőbb megkössön és a hétvége felé már lehessen aszfaltozni az utcákat. Köszönjük a türelmüket és a megértésüket!
Pusztaszabolcs, 2019. október 3.

Ingyenes gyermekétkeztetés biztosítása

Hír: 

Tisztelt Pusztaszabolcsiak!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzat a 2019/2020-as tanévben is ingyenes gyermekétkeztetést biztosít az évközi szünidő (őszi, téli és tavaszi szünetek) valamennyi munkanapján az Önök iskolájában tanuló, arra jogosult 18 év alatti gyermekeknek, amennyiben a tanuló az ingyenes szünidei étkeztetésre való jogosultság feltételeinek megfelel.
Az évközi szünetek pontos idejéről az alábbiak szerint tájékoztatom:

Az őszi szünet 4 munkanap: 2019. október 28, 29, 30, 31.
A téli szünet 5 munkanap: 2019. december 23, 30, 31, 2020. január 2, 3.
A tavaszi szünet 2 munkanap: 2020. április 9, 14.

Sajtóközlemény a 2019. szeptember 25-i képviselő-testületi ülésről

Hír: 

A ciklus utolsó testületi ülésén 7 képviselő vett részt. A polgármester megköszönte a képviselőknek, bizottsági tagoknak és az intézményvezetőknek, valamint a Hivatal vezetőinek a ciklusban elvégzett közös munkát.
Majd a két ülés közti eseményekről számolt be Csányi Kálmán.
Napirenden tárgyalták a meghirdetett meghívóban is szereplő pontokat, illetve 3 új napirendi pontot is felvettek.

Elkészült az orvosi rendelő parkolója

Hír: 

Tisztelt Pusztaszabolcsiak!
Ahogy már múlt héten is írtuk, végre elkészült a Velencei úti orvosi rendelő parkolója. Tegnap kikerültek a belső közlekedési táblák, és a parkolóhelyek felfestése is elkészült. A mai naptól (2019. szeptember 24.) már lehet használni. Kérjük figyelmesen közlekedjenek a rendelő előtt és használják a parkolót, hogy a baleseteket megelőzhessük!

Meghívó képviselő-testületi ülésre

MEGHÍVÓ
PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2019. szeptember 25-ÉN (SZERDÁN) 16.15 ÓRAKOR
ÜLÉST TART

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)

Napirend tervezet
Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
Napirend 1. pontja
Sport utca 2/2. szám alatti társasház nyilatkozata (helyszíni kiosztás)

Értesítés áramszünetről

Hír: 

Tisztelt Pusztaszabocsiak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. október 2-án 9 órától várhatóan 13 óra 30 percig áramszünet hálózati karbantartás miatt.
Érintett utcák, szakaszok:
Diófa utca
Május 1. utca
Hársfa utca
Akácfa utca
4M-97 Kft.
Harmatospuszta Szennyvízmű (DRV)
Vörösmarty M. utca 11/3-21., 24-26.
Petőfi S. utca 17-31., 4. sz.
Rákóczi F. utca 11/1-31., 18-26.
Szent Imre utca 13., 22. sz.

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal zárva tartásáról

Hír: 

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019. SZEPTEMBER 20-ÁN (PÉNTEKEN)
technikai ok miatt

ZÁRVA LESZ.

VÁLASZTÁSI IGAZGATÁSI ÉS ANYAKÖNYVI ÜGYEKBEN ÜGYELET MŰKÖDIK 8-16 ÓRÁIG.

AZ ALÁBBI ÜGYELETI TELEFONSZÁMOT KELL HÍVNI:

06-30/879-0174

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. szeptember 23-ától AZ EREDETI ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐPONTOK SZERINT NYIT.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

dr. Nagy Éva
jegyző

Mobilitási hét 2019-ben is

Hír: 

Ahogy az előző években megszokhattuk, idén is megrendezésre kerül a Mobilitási hét.
Ez Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya, évről évre népszerűbb Magyarországon, 2018-ban is több mint 260 település vett részt a programokban, amivel Magyarország - közel ötven ország versenyében- a harmadik helyen végzett.

Oldalak