Tájékoztató

Hír: 

Tisztelt pusztaszabolcsiak és cikolaiak!
Értesítjük Önöket, hogy a helyi járat helyett 2019. június 18. kedd és 2019. június 19. szerda napon az önkormányzati kisbusz fogja szállítani az utasokat.
Indulás kedden:
Cikolai buszforduló-Pusztaszabolcs: 7.30-kor.
Mária utcai buszmegálló-Cikola: 10 óra.
Szerdán:
Cikolai buszforduló-Pusztaszabolcs: 7.30-kor
Vasútállomás-Cikola: 15 óra (a vonat érkezéséhez igazítva).

Köszönjük megértésüket!

Pusztaszabolcs, 2019. június 17.

Bizottsági üléseket tart a Képviselő-testület a héten

Hír: 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Humán Bizottsága június 18-án 16 óra 15 perctől, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottsága június 19-én 9 órakor, a Pénzügyi Bizottság június 19-én 16 óra 15 perckor ülésezik.
A napirendi pontok a következők lesznek:
- A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása.
- A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. év tűzvédelmi tevékenysége.
- A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása az önkormányzati támogatásról.
- A védőnők 2018. évi munkájáról szóló beszámoló.
- Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. I. és II. sz üzlet pályázati kiírása az üzlet bérbeadása érdekében.
- A Képviselő-testület 2019. II. félévi munkaterve.
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
- A helyi közművelődési rendelet felülvizsgálata.
- Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása.
- Pályázat beadása a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatásához.
- A hatályos településrendezési eszközökről.
- A szociális rendelet módosítása.

Pusztaszabolcs, 2019. június 17.

Sajtóközlemény a 2019. június 5-i rendkívüli képviselő-testületi ülésről

Hír: 

A hétvégi fogászati ügyelet ellátására vonatkozó együttműködési megállapodást Dr. Kéthelyi Ágnes fogorvos nyugdíjba vonulása miatt kellett módosítani. Így Dr. Kosztándi-Molnár Arnold és Dr. Kovács Henrietta Zsófia is vállalja az ügyelet Dunaújvárosban, a Vasmű út 10. szám alatt.
Pusztaszabolcs-Felsőcikolán a vízvizsgálati jegyzőkönyvek alapján magas a szolgáltatott víz vas tartalma, ezért vastalanító berendezés elhelyezésére kötelezik az önkormányzatot. Az önkormányzat a Vasi Agilitas Kft. ajánlatát fogadta el a legkedvezőbb ár miatt.
A kiemelt vasútfejlesztés miatti sorompólezárások és forgalom-elterelések miatt felmerült lehetőségként, hogy a Május 1. utca aszfaltozása megoldást jelentene az átmenő személygépjármű-forgalomnak. A májusi képviselő-testületi ülésen a forgalom-elterelés időszakára egyirányúsítást szavaztak meg, de ez most az aszfaltozás miatt hatályát veszti, mind a Május 1. utca, mind az Akácfa utca tekintetében. A súlykorlátozás viszont érvényes lesz a 3,5 tonnánál nagyobb járművek részére. Az útfelújítás (aszfaltozás) pénzügyi fedezete a következőkből áll össze: 2.2 mFt munkáltatói járulék maradvány, önkormányzati ingatlanok felújításának maradványa 13 mFt, 5 mFt működési tartalék, az Útépítés 2019. beruházásból 3,4 mFt.
Pusztaszabolcs, 2019. június 6.

Csányi Kálmán
polgármester

Meghívó rendkívüli képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítem Önöket, hogy 2019. június 5-én, szerdán 17.00 órakor
rendkívüli Képviselő-testületi ülés lesz a Polgármesteri Hivatal Üléstermében.

Tervezett napirendi pontok:

1. Fogorvosi ügyeleti ellátásra kötött együttműködési megállapodás módosítása

2. Vas- és mangántalanítás Felsőcikolán

3. Május 1. utca forgalmi rendje és aszfaltozása.

Tisztelettel:

Csányi Kálmán polgármester

Sajtóközlemény a 2019. május 29-i képviselő-testületi ülésről

Hír: 

A pusztaszabolcsi Képviselő-testület 8 fővel kezdte az ülését. A szakadó zápor ellenére számos meghívott vendég és érdeklődő volt a nyílt ülésen. A napirendi pontok előtt a két ülés közt történt eseményeket egészítette ki Csányi Kálmán polgármester. Többek között azzal, hogy a sportpálya végre Önkormányzati tulajdonba kerül, hogy egy vastalanító berendezés beszerzésével kapcsolatban folynak tárgyalások a cikolai vízbázis korszerűsítése érdekében.

Nemzeti Összetartozás Napja

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Pusztaszabolcs Város lakosságát
a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából
2019. június 4-én (kedden) 16 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
tartandó megemlékező műsorra és az azt követő koszorúzásra.
A megemlékezés Trianonról szóló filmvetítéssel folytatódik a díszteremben.

Műsorral készülnek:
Szabolcs Vezér Szakgimnázium diákjai

Emlékező beszédet mond:
Horváth Zoltán
képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Meghívó képviselő-testületi ülésre

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2019. MÁJUS 29-ÉN (SZERDÁN) 16.15 ÓRAKOR ÜLÉST TART
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)

Napirend-tervezet
Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
Napirend 1. pontja
Étkezési térítési díjak megállapítása

Napirend 2. pontja
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázat

1915 Tavaszi Harcok a Kárpátokban

Meghívó

A Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület tisztelettel meghívja tagjait, pártoló tagjait, ismerőseit és Pusztaszabolcs város valamennyi érdeklődő polgárát

2019. június 11-én ( kedd ) 18.00 órai kezdettel

tartandó előadásra.

„1915 TAVASZI HARCOK A KÁRPÁTOKBAN”

Előadó: Rózsafi János történész-kutató

Rendezvényünk helyszíne: Művelődési Ház - 2490 Pusztaszabolcs Adonyi út 12.

Tisztelettel: Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület Vezetősége

Csarnokavatási ünnepély a Heitz Élfurnér Művek Kft.-nél

Hír: 

Az élfurnér gyártásra specializálódott cég birtokba vette újonnan épült üzemcsarnokát.
Május 10-én ünnepelte az új gyártócsarnok hivatalos átadását a Heitz Élfurnér Művek Kft a tulajdonosi képviselők, cégvezetők, épület tervezői és kivitelezői vezetők, a pusztaszabolcsi polgármester és a cég dolgozói társaságában.
7 hónappal az első kapavágás után, februárban terv szerint üzembe állították a gyártógépeket a 2.000 m2-es új csarnokban. Párhuzamosan a kapacitás bővítéssel és magasabb minőségű anyagok készítésének lehetőségével a meglévő gépparkot is átcsoportosították, átrendezték a raktározás és a gyártási folyamatok optimalizálása érdekében. „Ez a legnagyobb beruházás, amit valaha a Heitz csoport csinált“ hangoztatta Stefan Wernecke, a Heitz csoport ügyvezető igazgatója megnyitóbeszéde során, melyben köszönetet mondott a cég dolgozóinak, hogy sikeresen birtokba vették, élettel töltötték meg az új csarnokot. „A 3. negyedévtől ütőképesebbek vagyunk, és mivel közös sikereinkre gondolunk, a következő években további fejlesztések várhatóak“ fűzte hozzá az igazgató Úr.
A beszédek után zenével és közös ebéddel ünnepeltek a résztvevők.

Oldalak