Pályázati felhívás 2.

199/2019. (VI.26.) Kt. sz. határozat melléklete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bérbeadásra meghirdeti az Önkormányzat tulajdonát képező

2490 Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. II. számú üzletet

az alábbiak szerint:

Helyiség címe Területe (m2) Megnevezése Bérbeadás időtartama Bérleti díj
Ft/m2/hó+ÁFA
2490 Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2.
57
üzlet
5 év
802,-
(2019. évi díj)

Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozásuk áll fenn, nem köt bérleti szerződést. Ezt a tényt a Képviselő-testület Pusztaszabolcs Város Jegyzője útján ellenőrzi.
A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő feladata és költsége.
1. A helyiség használatára vonatkozó egyéb kikötések:
• A belső átalakítási munkák kizárólag a tulajdonos engedélyével történhetnek.
• A bérleti jog megszűnése után kártalanítás nem igényelhető.
2. A pályázati felhívás közzététele: 2019. július 10.
3. A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. augusztus 14.
A Pályázat beadásának helye: személyesen a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) Titkárságán
4. A pályázatra jogosultak köre: jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, vagy magánszemélyek.
5. A pályázatra vonatkozó formai és tartalmi kikötések:
A pályázatot zárt borítékban, írásban kell benyújtani.
A bérleti díj mértékére ajánlatot kell tenni, mely nem lehet kevesebb, mint a fenti táblázat „Bérleti díj” megnevezésű oszlopában megjelölt összeg.
A bérleti díjat minden évben a Képviselő-testület felülvizsgálja. Amennyiben a Képviselő-testület által meghatározott díj - a felülvizsgálatot követően - nem éri el a nyertes pályázó ajánlatában szereplő árat, úgy továbbra is a pályázó ajánlatában szereplő ár az irányadó a helyiség bérbeadása tekintetében.
A borítékra rá kell írni: „helyiségbérlet pályázat”.
6. Pályázatok elbírálásának határideje, módja: A kiírt határidőre beérkezett pályázatokról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az augusztusi rendes ülésén dönt.
A bérleti jogviszony kezdete leghamarabb: 2019. október 1. napja.
Amennyiben a pályázat tárgyát képező üzlet bérleti jogára azonos feltételek mellett több érvényes ajánlat érkezik, úgy a Bérbeadó licittárgyalást tart. A licittárgyalást a Pénzügyi Bizottság folytatja le. A licittárgyalást követően a Bérbeadó a legmagasabb ajánlatot tevő pályázóval köt szerződést. Amennyiben a licittárgyalás lebonyolítását követően is a pályázók azonos összegű bérleti díjat kínálnak, úgy előnyt élvez az a pályázó, aki olyan szolgáltatást kíván az üzletben végezni, amely jelenleg nem biztosított a településen üzletben elérhető formában.
Bérbeadó a bérleti szerződés megkötéséig a pályázati eljárást bármikor, indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.
A pályázat kiírása nem jelent konkrét szerződéskötési ajánlatot.
A pályázati kiírásban szereplő helyiség előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthető.
Időpont egyeztetés: Pusztaszabolcs Polgármesteri Hivatal
2490. Pusztaszabolcs Velencei u. 2.
Kovácsné Varga Ildikó tel: 06-25-273-036/27 mellék
e-mail: muszak@pusztaszabolcs.hu

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete