Tervek lakossági véleményezésre

Ezennel értesítjük a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy elkészült településünk új településfejlesztési koncepció- tervezete, valamint a településszerkezeti tervnek és helyi építési szabályzatnak a véleményezési tervdokumentációja.
A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető az önkormányzati honlapon, valamint a véleményezési időben a Polgármesteri hivatalban.
A tervekkel kapcsolatban Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Partnerségi Rendelete szerint a Partnerek az ún. véleményezési szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2019. április 10. - 2019. május 10-ig.
Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben
az elkészült a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálati tervdokumentációjával kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

Az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez: 2019. április 25-én, 17 órakor
a Polgármesteri Hivatalban.

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően 8 napig, azaz május 10-ig
kizárólag a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálatának tervdokumentációjával kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!