Futsal pálya építésére nyújtott pályázati támogatás

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében "Egészségmegőrző és szabadidős tevékenységekhez kötődő fejlesztések" célterületre benyújtott pályázat keretében a "Futsal pálya építése Pusztaszabolcson" című projekt 10.435.134,-Ft támogatásban részesült. Az utófinanszírozású projekt keretében épült a Katolikus templom melletti parkban a 22x42 m-es futsal pálya.