TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00001 „Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” című projekt

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00001

Kedvezményezett neve: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Támogatási összeg: 49.937.470,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt rövid tartalma:

A fejlesztéssel elérendő legfőbb cél nem csak az, hogy hirtelen nagy mennyiségű csapadék lehullása esetén a víz minél gyorsabb lefolyása biztosított legyen, hanem a szerkezeti megoldással azt is biztosítani kívánjuk, hogy a szivárgás és a szikkasztás is megfelelő egyensúlyban megtörténhessen az árkok területén.

A fejlesztés során megvalósítandó beavatkozások:

Pusztaszabolcs, 50 hrsz., Kastély utca mentén a már meglévő vízelvezető árok kapacitásfejlesztése, felújítása. Jelenlegi vízelvezető szélesítése, mélyítése és szintezése, annak érdekében, hogy a vízelvezetési kapacitás növekedjen. A vízelvezető befogadó pontja a Sport utcán kiépített és biztosítja a víz továbbítását. A műszaki megoldások tekintetében az árok alsó bélelése biztosítaná azt, hogy a szikkasztás és a szivárgás is megfelelő egyensúlyban történjen meg.

Pusztaszabolcs 849/1 hrsz., Erkel utcában új csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése. A műszaki megoldások tekintetében a kivitelezésékor a „K” szegélyes vízelvezetés a célszerű, mert az utca szélessége és forgalmi helyzete más módú kivitelezést nem tesz lehetővé. Az új vízelvezető szakasz által gyűjtött vizet a Szent Imre utcai befogadó vezeti el, a már meglévő csapadékvíz elvezető hálózatba kötés nem jelent problémát.

Pusztaszabolcs 135 hrsz., József A. utca és 354 hrsz., Velencei út árok rendszerének egymást keresztező szakaszának átépítése, vízelfolyás biztosítása érdekében. A vízelvezető műtárgyi áteresz folytonossága nem megfelelő és a elvezető szintezése is rossz. A szintezési probléma kiküszöbölése, azonban önmagában nem megoldás a lejtviszonyok miatt, ezért a vizet mindenképpen más irányba kell elvezetni.

Projekt tervezett befejezése: 2018.12.31.