József Attila Általános Iskola

emblema_f.jpgJózsef Attila Általános Iskola
2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.
Telefon/Fax.: 25/273-017
E-mail: iskola@jozsefa-pszabolcs.sulinet.hu
Honlap: www.jozsefa-pszabolcs.sulinet.hu
Igazgató: Gódi Katalin
Általános igazgató helyettes: Varga Gergely
Nevelési igazgató helyettes: Felker Sándor
Maximális tanulói létszám: 616 fő

 

Az alapfokú képzést Pusztaszabolcson egy intézmény biztosítja: a József Attila Általános Iskola (Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.). Az egy intézményes általános oktatás kialakulásáig sok megoldáson és változáson át vezetett az út. Az 1920-as évek előtt a pusztákon (Szabolcs, Cikola) 1-1 tanteremben, osztályösszevonásban folyt az iskolai oktatás, valamint a központi MÁV iskola is időszakonként nyitva állt nem csak vasutas szülők gyermekei előtt is. 1930-ban egy barakk épületet hét tanteremmé alakítatott át a helyi elöljáróság. Ezt követően 1936-ban határozat írta elő új iskola felépítését, melyre 1937-ben 7440 pengővel pénzalapot létesített a képviselő-testület. 1944 októberétől 1945. április 8-ig a háború miatt szünetelt az oktatás. Az 1948. júliusi államosítást követő időszakban megindult a szakos tanítás. A bővülő gyermeklétszám miatt 1955 novemberében átadták az emeletes iskolát. Az iskola 1981. november 5-e óta viseli József Attila nevét. A nyolcvanas évek közepén felépült a tornacsarnok, a szennyvízderítő berendezés és nyolc tanteremmel az új iskolaszárny, valamint a bitumenes sportpálya.

 

Az iskola a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosít. A nevelés-oktatás során figyelembe veszik a gyermekek képességeit. Tanulóikat olyan légkörben nevelik, amelyben biztonságot, törődést, odafigyelést éreznek. Pedagógiai tevékenységük középpontjába az emberközpontú és a kompetencia alapú nevelést-oktatást nevelést állítják, intézményünkben fontos a tudás, a szilárd, biztos ismeretek nyújtása, a társadalmilag elfogadott értékek, a hagyományok, a nemzeti kultúra átadása és ápolása. Felzárkóztató és tehetséggondozó tevékenységet végeznek. Ezek kereteit a korrepetálások, és szakkörök adják, ami a mindenkori tanulói igényekhez igazodik. Területei széleskörűek, a tanulók fejlődését teljesen átfogó, sokirányú szakismeretek átadása, sport, művészet, gondolkodást serkentő, manualitást fejlesztő tevékenységek lehetnek.