Református Gyülekezet

A pusztaszabolcsi református gyülekezet egyre erősödő tevékenysége a hitéleten túl a település civil szervezeteiben kifejtett tevékenységében is megmutatkozik. A jelenleg mintegy 200 aktív hívő lelkésze Tverdota-Vass Edit Szeréna. Pusztaszabolcson 1935-ben épült a templom, előtte Iváncsa szórványa volt. 1940-től volt lelkésze a gyülekezetnek Széles Sándor személyében. 1969-től Szabadegyházáról, majd 1975-1982-ig Sárkeresztúrról gondozta a gyülekezetet Tóth Sándor lelkész. 1971-ben a Magyar utca és az Adonyi út sarkán lévő parókia eladásával a település elveszítette egy időre a lehetőségét, hogy helyben lakó lelkésze legyen. 1982-től ismét Iváncsa szórványaként működik, és egyre kevesebb az istentiszteletekre járók száma is. 1989-90-es év fordulatot hoz abban a vonatkozásban, hogy az Iváncsáról gondozó lelkész próbálkozik a hitoktatás iskolában történő beindításával. A kitartó munka meghozza gyümölcsét, és azóta két csoportban működik református hitoktatás a mindenkori iskolavezetés segítő szándékának is köszönhetően. Az 1990-es évek közepétől felpezsdül a hitélet, egyre többen vesznek részt az istentiszteleteken, jelenleg gyermekek, fiatalok, a középkorosztály és idősek egyaránt megtalálhatók az alkalmakon. A Biblia jobb megismerésérének igénye azt eredményezte, hogy 2005 szeptemberétől rendszeresen tartanak bibliaórát a MÁV iskolában. Örvendetes, hogy az évekig szünetelő esküvők száma is növekszik. Szinte minden második esztendőben van konfirmáció a pusztaszabolcsi kistemplomban, és a karácsonyi ünnepélyen résztvevők száma is növekvő tendenciát mutat. A nagyközségben élő, ám szórványként létező kis gyülekezet nagy vágya, hogy helyben lakó lelkésze legyen.

 

 

Református egyházunk hírei

 

2017 szeptemberétől az új tanévben is folytatódik a hitoktatás mindkét óvodában, ill. az iskolában is. Valamint a hónap végétől elkezdjük a konfirmációi felkészülést is. Éljünk a lehetőséggel!

2017. szeptember 3.-tól ÚJ időpontban kezdődik a vasárnapi istentisztelet: minden vasárnap10:30 –tól várjuk az istentiszteletre érkezőket. Az eddig megszokott 8:30-as időpont már a múlté, igyekezzünk figyelembe venni a változtatást!!!

2017. szeptember 16.-án szombaton délután a katolikus és református egyház közös szervezésében újra megrendezésre kerül a lecsófőző családi nap, ahová várjuk kedves vendégeinket!

2017. szeptember 30.-án szombaton 17 órától a művelődési házban kerül megrendezésre az a dicsőítő maraton, ahová várjuk azokat a gyülekezeti ének- és zenekarokat, akik örömmel kívánják dicsérni a mi Urunkat.

 

További információ: www.pusztaszabolcsireformatus.hu