Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartások

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX.29.) Kormány rendelet 6. § (1) bekezdésének értelmében a területileg illetékes önkormányzatnál a kereskedelmi tevékenységekről vezetett nyilvántartást az adott önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A Pusztaszabolcs közigazgatási területén végzett kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásai:

Szolgáltatási tevékenységek nyilvántartása

Kereskedők nyilvántartása

Működési engedélyek nyilvátartása

Szállás helyek nyilvántartása

Piac nyilvántartása

Telepengedélyek és bejelentés-köteles tevékenységek